Best of Nordic Public Transport

Ruter vann filmtävlingen

Det blev Ruter som vann filmtävlingen "Best of Nordic Public Transport 2018."

Eirik Andersen från Ruter tog emot priset under Persontrafik. Filmen beskrev deras kampanj ”först av – sedan på” som riktade fokus på problemen med av- och påstigning i kollektivtrafikens fordon. I den innovativa kampanjen som filmen visar på, beskrivs detta med både fakta och en stor portion humor.

Juryns motivering:
Ruter har i sin film identifierat ett generellt problem i kollektivtrafiken, problemenvid av- och påstigning i kollektivtrafikens fordon. Genom att rikta fokus mot behovet av att alla skatillämpa principen ”först av – sedan på” vill man genom ökad hänsyn till varandra skapa ettbättre flöde, ökad trygghet och trevligare miljö i kollektivtrafiken. I den kampanj, med innovativaexempel, som filmen visar på, gör man detta med både fakta och en stor portion humor.Juryns beslut var enhälligt om att utse Ruter till vinnare av filmtävlingenBest of Nordic public transport 2018.

Juryns ledamöter är:
Caroline Ottosson trafikdirektör Trafikförvaltningen SLL, Helena Leufstadius vd Svensk Kollektivtrafik, Dan Ågren, project manager Persontrafik, Thomas Dietl, chefredaktör Res- och Trafik Forum, Anna Grönlund branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

Persontrafik och Res- och TrafikForum arrangerar filmtävlingen Best of Nordic public transport 2018.

”Best of Nordic Public Transport” vanns av norska Ruter

___________________________________________________________________________________________________________________

Svenska Mässan Gothia Towers AB │ Telefon: 031-708 80 00 │ Besöksadress: Mässans Gata / Korsvägen │ Postadress: 412 94 Göteborg

Dataskydd Cookies
___________________________________________________________________________________________________________________