Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken

Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken

Persontrafik seminarier handlade om digitalisering, klimatanpassning och alternativa mobilitetssystem, trender som påverkar kollektivtrafiken över hela världen. Mohamed Mezghani, generalsekreterare för UITP, Union Internationale des Transports Publics, lyfte fram den växande digitaliseringen och uppkomsten av nya aktörer som stör den traditionella marknaden:

När Mohamed Mezghani beskrev utmaningarna för städernas publika transporter är kollektivtrafiken en ryggrad.

– Men för att förbli den ryggraden måste kollektivtrafiken ständigt utvecklas, framhöll han.
– Samtidigt måste vi vara medvetna om att den blir en av flera mobilitetsalternativ som står till medborgarnas förfogande.

Digitaliseringen den tydligaste trenden idag

– De offentliga transportaktörerna möter digitaliseringen på alla nivåer: det handlar om att göra verksamheten mer effektiv och tillförlitlig, men också om att förbättra kunskapen om och tjänsterna till sina kunder, menade Mohamed.

– Vi ser alltfler samarbeten med start up-företag, man utvecklar mer flexibla och anpassade tjänster och utnyttjar den potential Big Data ger. 

I den efterföljande diskussionen kommenterade Claudio Skubla, Förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet, Mohameds exempel om Uber som framtidens mobilitet och som en företeelse som är disruptiv mot nuvarande taxiverksamhet. Claudio höll inte med, utan menade att problemet med Uber är att de hotar välfärdsstaterna generellt, då deras affärsmodell bygger på ett system för skattefusk. Att Uber (och även Lyft) är medlem i UITP, är anmärkningsvärt, då flertalet medlemmar är organisationer inom kollektivtrafik som lever av skattemedel.

Branschorganisationernas chefer medverkade även i seminariet Fem förutsättningar för framgång

Från Svenska Taxiförbundet framfördes Bilismen och samhällsbyggnadsperspektivet:

– Om vi ska nå fördelarna med mindre trängsel, bättre miljö och attraktivare städer behöver taxi spela en större roll. Taxi kan användas i nya bostadsområden där underlaget för en busslinje ännu inte finns. Eller för att på ett tryggt sätt hämta och lämna barn på fritidsaktiviteter runt staden.

– Tillsammans med andra persontransporttjänster kan taxi bidra till en helt ny livsstil för många människor. För att gynna alternativen till privatbil behövs bilfria gator med dispens för taxi och hemkörningstjänster. I Stockholm och Malmö slipper byggherrar bygga dyra parkeringsplatser om de istället avtalar om olika mobilitetstjänster. Även taxi borde ingå bland dessa tjänster.
För att underlätta omställningen från egen bil till andra mobilitetstjänster skulle RUT- och ROT liknande avdrag för taxi vara en lösning för den som väljer att vara utan en egen bil.

___________________________________________________________________________________________________________________

Svenska Mässan Gothia Towers AB │ Telefon: 031-708 80 00 │ Besöksadress: Mässans Gata / Korsvägen │ Postadress: 412 94 Göteborg

Dataskydd Cookies
___________________________________________________________________________________________________________________