uppsatstävling

Vinn pris för bästa uppsats inom kollektivtrafik på väg.

Dags för examensarbete? Skriv om kollektivtrafik på väg! I potten ligger 60 000 kr som kan komma att delas mellan flera examensarbeten.

Kollektivtrafiken är en viktig del av det hållbara samhället. Hjälp branschen att utvecklas genom att bidra med nya frågeställningar och ny kunskap. Alla perspektiv är välkomna! Bakom uppsatstävlingen står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Bedömningskriterier 
Bäst nytta för kollektivtrafikbranschen och högst vetenskapliga kvalitet.

Prisutdelning 
Priset delas ut på ”Persontrafik 2022” i oktober i Stockholm.

Skicka in ditt bidrag senast den 17 juni 2022 till info@k2centrum.se. Ditt examensarbete ska ha slutförts under 2021 eller första halvan av 2022.

För mer information: www.k2centrum.se/studenter.