tåg

Tågbranschen förflyttar människor på ett hållbart sätt

Tåget utgör en av de viktigaste beståndsdelarna som svar till dagens klimatutmaning och det är i samspelet mellan huvudaktörerna; tåg, buss, och andra färdmedel som man kan få en verklig positiv klimatpåverkan. Det menar Pierre Sandberg, Tågföretagens förbundsdirektör, som också ser som mål att kunna snabbt återgå till nivåerna för kollektivtrafikresandet innan pandemin.


Foto: Pierre Sandberg/Tågföretagen

Pierre berättar om hur han ser på kommande Persontrafik och vad han hoppas på för utveckling för persontrafikbranschen. 

–  Jag hoppas på en framträdande plats för tåget på Persontrafik. Det utgör en uppenbar del av lösningen för samhällets klimatutmaning och hållbarhet.  Sen givetvis att fler åker kollektivt. Och detta utan att utmana bussen, det är inte mitt syfte, det är viktigt att fler åker kollektivt med tåg.

Flera nya utmanande inslag och frågor har uppkommit i efterdyningarna av pandemin. Av alla dessa frågor som kommer att ha en självklar plats under årets Persontrafik utgör vissa något av en prioritering.
 
–  Vi hade en fin utvecklingskurva fram till före pandemin där målet var 40% av de motoriserade personresorna ska ske kollektivt till år 2030. Det såg ut som att vi skulle kunna nå det målet före pandemin. Men kurvan rasade tyvärr när Sveriges befolkning arbetade hemifrån eller reste med bilen till arbetet. Det är den stora utmaningen på kort sikt kan man säga. Sen på lång sikt tänker jag så att det här med bil-ägande kommer sannolikt att försvinna avseende bruksbilar och kan bli kvar som ett intresse för bilentusiaster. I stället kommer nog delningsekonomin där människor delar bil med andra vara mer dominerande för vardagskörningen.
 
Inspiration och nya perspektiv
Mässan ska inte bara vara en upplevelse på plats utan att man ska kunna få med sig tankar och uppslag att jobba vidare med. 

–  Jag vill gärna ha med mig inspiration och idéer i den här riktningen som vi har diskuterat. Att det inte blir en klassisk mässa utan att det leder till riktig inspiration om framtidens sätt att resa - att detta med kollektivt resande ska bli en övertygelse för alla. 

–  Jag tror att vi befinner oss i ett paradigmskifte i samhället, i synnerhet vad gäller bilägandet där varje familj har sin bil - det måste vi komma ifrån. Så inspiration och idéer och kreativa förslag på hur vi kan lyckas bryta detta. 

Träffa alla på Persontrafik
Den 25–27 oktober samlas branschen åter igen på Stockholmsmässan i Stockholm. Persontrafik är den samlade kraften för kollektivtrafikens olika aktörer, tåg, buss och taxi. 

Pierre avslutar med dessa ord om varför han tycker branschen ska samlas i höst.

–   Det är viktigt att det finns en mötesplats där alla inom kollektivtrafiken kan träffas och Persontrafik är den mötesplatsen. Det är ett jättebra forum att utbyta idéer och diskutera framtid och kreativa förslag på sådant som vi diskuterar nu, hur bryter vi exempelvis historiska vanor. Vi behöver identifiera synergierna oss emellan som ökar vår fart mot en hållbar framtid i kollektivtrafikens goda anda.