tåg

Rätt insatser kan ge ökad persontågtrafik

Ökad persontågtrafik är ett måste om vi ska nå våra klimatmål i Sverige. Det menar en grupp forskare på KTH som tagit fram en vision för hur man kan öka tågtrafiken till 2050.

– Punktlighet är en viktig nyckel och där är det många saker som behöver förbättras, säger Ingrid Johansson, postdoktor och forskare på KTH:s avdelning för transportplanering. På avdelningen transportplanering pågår en omfattande forskning kring järnvägssystem och tågplanering. Under Persontrafik medverkar en grupp forskare i seminarieprogrammet.

– Vi tänkte göra en vision för 2050 som inte är kopplade till något specifikt projekt utan mer en vision som vi hoppas blir verklighet i framtiden, säger Ingrid Johansson. Hon menar att tågtrafik är ett väldigt miljöeffektivt sätt att resa, genom om man använder grön el och transporterar många resenärer, men en rad saker måste bli bättre för att fler ska välja tåget.

– Om man tänker på resenären behövs en persontågtrafik som är robust och pålitlig, där är punktligheten en viktig nyckel. Hon berättar att dagens mål, att 95 procent av tågen ska vara i tid, uppnår vi inte. Men 2050 måste vi ha kommit till det målet och helst lite bättre.

INFRASTRUKTUREN ÄR EN viktig del och att vi har kommit i kapp med underhållet och arbetar med förebyggande underhåll. Men även resenären själv spelar en roll när det gäller förseningar, speciellt vid uppehåll,

– Vi har en kollega som har tittat på det här och för persontågen är det ofta uppehållen som skapar förseningar.

En annan viktig sak för att underlätta för resenärerna är ett nationellt biljettsystem. Det är under utredning i dag och borde finnas på plats till 2050.

– Man borde också titta på ”dörr till dörr”-lösningar, där kollektivtrafik på startort och slutort ingår i biljetten.

Ingrid Johansson menar att det finns en rad olika åtgärder som tillsammans skulle öka intresset för att välja persontåg i framtiden.

Men det finns också interna problem i branschen som befinner sig i ett generationsskifte. Det har skapat personalbrist, inte bara bland lokförare, utan på alla nivåer i branschen.

 

programpunkt framtidens persontågstrafik