Intervju med vår Keynote Speaker Joseph Nugent

På grund av sjukdom har Joseph Nugent ersatts av Magnus Lindgren, Generalsekreterare för Tryggare Sverige. Magnus har arbetat nära Joseph Nugent genom åren, där de utbytt erfarenheter inom trygghets- och säkerhetsarbetet mellan de två länderna.

Välkomna att lyssna på Magnus Lindgren som berättar om hur New York City Transit arbetat med säkerhets- och trygghetsfrågor i ett övergripande samhällsperspektiv med möjligheter för kollektivtrafiken. Under punkten kommer ni få ta del av erfarenheter, resultat och inspiration.

Persontrafik 2022 närmar sig! Som en av våra huvudtalare kommer vi få lyssna till Joseph Nugent från MTA New York City. Joseph kommer berätta om deras arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor vilket resulterat i att den allvarliga brottsligheten i New Yorks tunnelbana minskat med över 60 procent sedan 1997.  Ett resultat som fått många människor att återvända till kollektivtrafiken, och därmed bidragit till en mer hållbar stad. I seminariet får vi ta del av praktiska erfarenheter av samverkan mellan stadens olika aktörer, vilka konkreta åtgärder som faktiskt gjort skillnad, och inte minst hur resenärerna och kollektivtrafikens medarbetare upplevt den positiva förändringen.

Redan nu kan ni få en liten försmak på innehållet i Josephs tal genom att titta på klippet där Joseph själv berättar om vilka ämnen han kommer att beröra. Vi får också i klippet lyssna till Kristoffer Tamsons, ordförande i Svensk Kollektivtrafik och trafikregionråd i Stockholm där han ger sin syn på hur vi kan inspireras av internationella goda exempel, och med detta även stärka tryggheten och säkerhet i den svenska kollektivtrafiken.

Josephs hela framförande kan man ta del av på Persontrafik onsdagen den 26 oktober kl. 13:30. Vi ses!

 

Kenote Speaker Joseph Nugent