perrong

Stor potential för hela kollektivtrafiken

Gerhard Wennerström, VD på kollektivtrafikbranschens gemensamma samverkansbolag för teknik, Samtrafiken, ser stor potential för hela kollektivtrafiken trots pandemins efterverkningar. Pandemin har varit tuff på många olika sätt. Men den har också gett nya förutsättningar och påskyndat den digitala utvecklingen. Han ser Persontrafik i oktober som en bra plattform där branschen kan lyfta, vända och diskutera dessa nya villkor.

Gerhard Wennerström
Foto: Gerhard Wennerström/Samtrafiken AB

 – Jag ser framför mig lite av en förnyelse, post-corona. Där man ser nya möjligheter generellt sätt, inte bara mässan, utan med hur persontrafiken går att utveckla. Det finns enorma möjligheter utöver det klassiska sätt på vilket man har sett på persontrafiken hittills.

Ett exempel på en ny förutsättning är det flexibla resandet som uppkom under pandemin. Den så kallade ”peak-problematiken” förändrades helt.

– Det flexibla arbetsresandet gjorde att man kanske kan hitta helt nya produkter och incitament till att använda kollektivtrafiken mycket effektivare genom att inte alla behöver resa samma tider. Arbetsgivarna är nu öppna för att ha ett mer flexibelt arbetssätt.

Digitaliseringen har tagit stora steg framåt i många branscher och så även inom kollektivtrafikbranschen. Digitaliseringens starkaste egenskap enligt Gerhard är att den kan i realtid möta utbud och efterfrågan och här måste kollektivtrafikbranschen bli mycket bättre än vad det är idag. 

–  Jag tycker det är bättre att tala om utbud och efterfrågan i stället för att gå på lösningen, det här ska vi lösa med den här busslinjen, det här ska vi lösa med en taxibil ellerdet här ska vi lösa med en el-scooter. Med digitaliseringen får du en annan kontroll på utbud och efterfrågan. Det här med att kombinera, att använda stora mängder data och hur folk rör sig på riktigt, vad deras behov osv. är, sådana diskussioner ser jag gärna fram emot på Persontrafik.  

Klimatkrisen viktigaste prioriteringen 
Det finns kortsiktiga och långsiktiga utmaningar och den absolut viktigaste samhällsutmaningen idag är klimatkrisen. Denna måste lösas, det går inte att välja att inte göra något. 

–  Inte ens höga bränslepriser är en ursäkt att ta bort reduktionsplikten, klimatfrågan kommer alltid först. Ingen ekonomi i världen kan vara viktigare än klimatfrågan.

–  Jag hoppas att vi på Persontrafik tar sakerna i den ordningen och inte börja med att nu ska vi göra något åt de höga bränslepriserna. 

Ny energi, kunskap och lösningar på Persontrafik
På Persontrafik kommer du att bland annat kunna ta del av nya fordon, nya tekniska lösningar, underhållsfrågor och informationslösningar. Ett besök på Persontrafik i höst ska ge dig som besökare ny energi, nya optimism, en energiinjektion. Gerhard hoppas på du får med dig en wow-faktor, ”yes nu är branschen i ett helt nytt skede. Det är nu som saker händer”. 

–  Vi ska verkligen bejaka de nya förutsättningarna och se möjligheterna och bli fullpumpade med energi. Vi är en nyckelbransch! Jag hoppas du som besökare får med dig mycket hopp och insikter om möjligheter. 

Branschen samlas i oktober
En fråga som ställdes till Gerhard var varför branschen ska samlas på Persontrafik och han menade att persontransporterna måste revolutioneras i Sverige, inte utvecklas, de måste revolutioneras.

–  Persontransporterna måste komma in i ett helt nytt flow om vi ska klara av klimatutmaningen så måste vi börja tänka nytt och alla små ingredienserna är viktiga att förstå. 
Han menar vidare att styrkan med Persontrafik är att det är en kombination av en klassisk mässa där branschen kan visa sina produkter, nyheter och inspirationsföreläsningar och att du kan utbyta idéer och föra diskussioner. 

–  Besökare inom branschen ska känna sig lite utmanade, i form av att detta ska vi klara av, det här ska vi göra, det här blir bra!