Stefan Fölster

Stort intresse för Hämtas hemma seminarium

Stefan Fölster, nationalekonom och författare till rapporten “Från ta sig till hållplats till Hämtas hemma – Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte” samlade stor publik på Persontrafik

Stefan pekade på att rådande transportpolitik hamnat i en återvändsgränd. Antalet bilar ökar, liksom trängseln på våra vägar. Trängsel i trafiken, hälsofarliga utsläpp och klimathot – det finns mycket som talar för att betydligt fler borde åka kollektivt. Samtidigt är det många som har långt att ta sig till kollektivtrafikens knytpunkter. I dagsläget finns det många som skulle ha svårt att klara sig utan egen bil. Men det finns lösningar.  

– En del menar att kollektivtrafikens paradigmskifte handlar om självkörande bilar. Men den riktigt stora förändringen ligger i att så många som möjligt skippar den egna bilen, menade Stefan Fölster.

– Sverige har mycket att vinna på att tidigarelägga den utvecklingen. Det kan bli Sveriges mest lönsamma trafikpolitiska åtgärd någonsin.

Om man kan ta sig från hemmet till hållplatsen via anropsstyrda transporter till en rimlig kostnad minskar behovet av att ha en egen bil radikalt.

Med ett ”rattavdrag”, en subvention av dessa transporter, inledningsvis med 50 procent, blir det rejäl fart på utvecklingen. Stefan Fölster räknade med ett kostnadstak för staten på åtta miljarder och när kostnaden för resorna nått dit trappar man ner procentsatsen.

I glesbygden menade han att privatbilismen kommer att minska långsammare än i storstäderna, men eftersom busstrafiken ofta har ett lågt kapacitetsutnyttjande där, ansåg han att anropsstyrda transporter kommer att få stor betydelse även där på sikt.

I en storstad kommer det att räcka med att ungefär 15-20 procent har kvar en egen bil enligt Stefan Fölsters beräkningar. Han räknade med att vi, utan trafikpolitiska åtgärder når dit år 2040. Och med hans förslag med rattavdrag redan 2030.

Peter Örn, seminariets moderator, lovordade rapporten som han menade visar att det finns konkreta förslag för att minska privatbilismen redan nu som bidrar till en bättre miljö.

___________________________________________________________________________________________________________________

Svenska Mässan Gothia Towers AB │ Telefon: 031-708 80 00 │ Besöksadress: Mässans Gata / Korsvägen │ Postadress: 412 94 Göteborg

Dataskydd Cookies
___________________________________________________________________________________________________________________