ungdomar

Unga uppskattar bekvämt resande i vardagen högt

Snabbt, lättillgängligt och bekvämt. Så ska vardagsresandet vara om de unga får bestämma. Det visar en undersökning om västsvenska ungdomars resvanor som nu presenteras på Persontrafiks konferens.

cecilia friis
Foto:Cecila Friis

Under 2021 genomförde NTF Väst i samarbete med Halmstad kommun och forskningscentret SAFER en undersökning med hjälp av Ungdomsbarometern. Över 1000 ungdomar mellan 15 och 24 år svarade på en enkätundersökning, som senare fördjupades med fokusgrupper och djupintervjuer.

– Den här generationen brukar benämnas generation Z, och beskrivs ofta som miljömedvetna och samhällsintresserade. Vi ville veta vad de tycker om resande och vad som är viktigt för dem när de väljer färdmedel, säger Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst.

Idag läggs stora resurser på att få människor att ställa bilen, cykla mer och åka mer kollektivt. Kanske finns det en förväntan på att den miljömedvetna generation Z med automatik ska göra mer klimatsmarta resval än äldre generationer. Men det här är också en generation som är vana vid att saker fungerar on-demand med direkt tillgång till det de vill göra.

– När vi frågade vad som avgör vilket färdmedel de väljer så kom snabbt, tillgängligt och bekvämt väldigt högt upp. 

Cecilia Friis menar att undersökningen ger flera insikter som kan vara bra att ha med sig när samhället planerar för mer hållbara transporter - detta kan du lära dig mer om den 26 oktober på Persontrafik. Välkommen!

 

 programpunkt ungdomar