Har du en utmaning som du vill ha hjälp med att lösa?

Under Persontrafik arrangerar branschorganisationerna tävlingen ”Branschutmaningen” där studenter från universitet och högskolor får chansen att klura och ge sina lösningsförslag på kollektivtrafikens olösta problem.

Tävlingen löper över 24 timmar och blir ett utmärkt tillfälle för branschen att visa studenterna vilken spännande och omväxlande bransch vi jobbar i. De erfarna facilatorerna Nicklas Lemon till vardags på Green Assets Wallet och Thomas Kirkegaard från Influence leder aktiviteten under dygnet för att det ska bli så givande och effektivt som möjligt.

Vill din organisation få hjälp att komma vidare med något problem eller utmaning?
Skicka in dina branschutmaningar senast den 30 september i länkat formulär.
Vilka utmaningar kan det handla om? Vi tror att det finns många olika problem i branschen som tål att synas av studenterna. Det kanske kan handla om trafikplanering, hur man minskar trängsel och ökar framkomlighet, hur man attraherar personal till branschen, hur man kommunicerar med resenärerna, tekniska lösningar som skulle underlätta för personal, kunder och personer med funktionsnedsättning eller något helt annat som ni kan ha nytta av att få löst!

Kriterierna för studenternas tävling rör sig om innovationsgrad/uppfinningsrikedom, genomförbarhet (finansiering, kompex), resenärs/samhällsnytta och generaliserbarhet. Inspireras gärna av Nystartsprojektets programförklaring på www.kollektivtrafiken.se

Så här går branschutmaningen till:
Organisationer som är medlemmar i någon av branschorganisationerna Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Tågföretagen, Samtrafiken och SKR har möjlighet att delta. Problemställningen med tillhörande bakgrund och förklaring sänds in senast 30 september 
På Persontrafik samlas studenterna på förmiddagen den 26 oktober och har därefter 24 timmar på sig att i grupper tillsammans lösa/komma vidare med insända problemställningar. 

Vi önskar att en representant för varje utmaning finns plats den 26 okt klockan 10 på Persontrafikmässan för att kunna svara på frågor och stötta studenterna när de kör igång. Det är också önskvärt att delta lite senare under dagen när kompletterande frågor dykt upp.

Den 27 oktober klockan 12.30 presenteras studenternas förslag på lösningar av branschutmaningarna på Mingelytan och lösningarna överlämnas då formellt till problemägarna.

Efter tävlingen kommer lösningsförslagen att vara tillgängliga för branschorganisationerna och deras medlemmar. På så sätt får hela branschen chans att ta del av lösningsförslagen och de goda idéerna.

Har du några frågor innan du skickar in dina utmaningar är du välkommen att skicka dem till Mattias Andersson mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se eller Jonas Kempe jonas.kempe@transportforetagen.se