taxi

Intervju med Bawer Coskun

Bawer, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet, har en bakgrund som styrelseledamot och vice ordförande för Taxi Stockholm, bland annat samt politisk pressekreterare i trafikutskottet, Riksdagen. Vi passade på att prata med honom och höra vad han ser fram emot Persontrafik i oktober.

bawer coskun
Bawer Coskun, vd på Svenska Taxiförbundet / Foto: Jens Reiterer

Vad ser du fram emot inför genomförande av årets arrangemang?
Framför allt ser jag fram emot att träffa alla olika aktörer i branschen. Även om jag har en lång erfarenhet inom taxi är jag sedan ett år ny i min roll som förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet. Vår ambition är att bredda vårt samarbete och utöka vårt nätverk inom persontrafik. Det är nödvändigt för att vi ska kunna få till en hållbar utveckling. Det här kommer att bli ett utmärkt tillfälle.

Vad är de utmanande frågorna inom kollektivtrafiken just nu och som kommer diskuteras på Persontrafik?

Det mest utmanande vi alla bör ha på agendan är att få till ett så hållbart resande som möjligt. Och då handlar det om att vi tillsammans kan visa att kollektivtrafik och den delade mobiliteten med privata aktörer; taxi, hyrbil, elsparkcyklar inkluderas på ett smart sätt för att bli ett verkligt alternativ till den privata bilismen. Att våga ta steget från alla goda tankar som presenteras till verklig handling är många gånger en utmaning… Det är lätt att fastna i traditionella spår.

Vad hoppas du besökarna ska få med sig från Persontrafik?
Att alla vi aktörer inom persontrafik arbetar för att ligga i framkant och verkligen gör vårt bästa för att möta framtidens hållbara resebehov. Fler och fler vill kunna resa på ett klimatsmart sätt. Det måste vi ta vara på.

Varför ska branschen samlas på Persontrafik?
För att det är viktigt att träffas. Det är i mötet med andra människor vi utvecklas, får nya idéer och ny kunskap. Jag tror vi är många som vid det här laget är trötta på att se varandra via digitala möten. IRL är bäst!