AI kan locka fler resenärer till kollektivtrafiken

Smartare trafikplanering baserad på AI kan vara en del av lösningen för att locka fler resenärer till kollektivtrafiken.
– Med hjälp av AI kan vi planera trafiken utifrån det faktiska resebehovet och få fler resenärer, säger Marcus Weiland, vice vd på Savantic.

marcus weiland

Marcus Weiland medverkar på ett konferenspunkt om hur AI (artificiell intelligens) kan bidra till att lösa kollektivtrafiken utmaningar. Han menar att kollektivtrafiken står inför nya utmaningar efter pandemin då fler kommer att fortsätta att arbeta mer hemma och samtidigt förändras våra transportmedel, med exempelvis elsparkcyklar, elcyklar och elbilar.

– Det händer mycket kring färdmedel som utmanar kollektivtrafiken som det klimatsmarta sättet att resa, säger Marcus Weiland.

Att anpassa tjänsterna handlar mycket om att planera trafiken smartare, efter människors behov. I dag sker ofta planeringen en gång om året och resultatet blir en normal tidtabell och en för sommaren. Nya tabeller införs i december, ofta med små förändringar, baserade på data från biljettsystemen och kanske även uppgifter från kundtjänst. De data som används kommer bara från resenärer som finns i det egna systemet.

– Men vill man nå nya kunder måste man titta utanför, på de som inte reser med kollektivtrafiken i dag.

Här menar Marcus Weiland att AI kan göra mycket nytta genom att samla data från en rad olika källor. Ett exempel är att ta hjälp av teleoperatörernas data från mobilmasterna om hur människor rör sig. Det beskriver ganska väl hur transportbehovet ser ut.

Man vet också att folk avskyr byten, att resan måste gå snabbt och att det är viktigt att hållplatsen ligger nära.

– Det här sakerna är möjliga att planera utifrån det faktiska resebehovet. Men då måste man vända sig utanför den egna trafiken.

Här kan AI använda många olika data exempelvis biljettsystem, Wi-Fi-signaler från mobiltelefoner, kundtjänst, sociala medier och teleoperatörernas data.

En ytterligare fördel med AI är att data kan användas i realtid. Om en pandemi dyker upp eller en ny station med elsparkcyklar, kan man fånga det väldigt snabbt och anpassa sig.

– Vi ser att många reser med flera olika transportslag, kollektivtrafiken måste vara en del av det nätverket och förstå hur det fungerar för att kunna planera bättre.


Den 26 oktober är du välkommen att lyssna till Marcus Weiland mfl. Denna konferenspunkt ingår i
Samtrafikens konferensspår:

ai