R2P_Möte på Persontrafik

Boka monter

En gemensam arena för kollektivtrafikbranschen är onekligen ett framgångsrikt koncept. De olika trafikslagen kompletterar varandra och erbjuder tillsammans intressanta alternativ och lösningar. Hit kommer beslutsfattare och beslutspåverkare från alla berörda områden för att informera sig och göra affärer. Vill du träffa alla de som på något sätt är involverade i utvecklingen av det kollektiva resandet? Då skall du absolut vara med på Persontrafik 2020.

Resan går nu vidare mot Göteborg och Svenska Mässan 2020.

Ni som har varit med tidigare vet att hallarna fylls i en allt snabbare takt. Du bör därför redan idag boka monterplats. Då försäkrar du dig om att få en riktigt bra placering och dessutom till specialpris.

Har du frågor kontakta gärna projektteamet »


Platshyra: 1 795 kr /kvm
Fordonsyta:   865 kr/kvm

Grundavgift 5 000 kr / utställande företag.

DIGITAL ANMÄLAN PERSONTRAFIK 2020 »

Samutställare
Samutställare får samma utrymme i mässkatalogen och på hemsidan som huvudutställaren samt alla utskick gällande mässdeltagandet.

Pris SEK 3 500 / samutställare.


___________________________________________________________________________________________________________________

Svenska Mässan Gothia Towers AB │ Telefon: 031-708 80 00 │ Besöksadress: Mässans Gata / Korsvägen │ Postadress: 412 94 Göteborg

Dataskydd Cookies
___________________________________________________________________________________________________________________