Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättreLäs mer om cookies här »

Seminarium - kriser i samhället

Kollektivtrafiken vid kriser i samhället


Transportsektorn och kollektivtrafiken är avgörande för samhälles funktion även vid krissituationer. Fungerar kollektivtrafiken vid kriser och andra påfrestningar på samhället? Vid seminariet Kollektivtrafiken vid kriser i samhället redovisas erfarenheter från dådet den 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm. Trafikverkets roll och förberedelser inför kriser behandlas också vid seminariet.

Kommer kollektivtrafiken att fungera vid kriser?
–  I stort tror jag det. Beroende på vad det är för kris eller störning som samhället drabbas av påverkas dock kollektivtrafiken på olika sätt. Vi har ju bland annat erfarenheter av omfattande snöoväder i storstadsområden och då har det varit omfattande problem för i stort sett alla vägtransporter. Kollektivtrafiken påverkas även av beslut som fattas av andra. Fattar till exempel Polisen beslut om att stänga av kollektivtrafiken eller om beslut fattas att områden ska utrymmas blir det självfallet svårt att upprätthålla trafiken. Bussar som normalt används i beställningstrafik ser jag för övrigt som en mycket viktig resurs i krissituationer, vilket också erfarenheterna visar.

Varför är det värt att besöka seminariet?

– Det här är ett område, eller en fråga som vi hittills inte har funderat så mycket över inom kollektivtrafiksektorn. Nu finns det ökade ambitioner inom området från riksdag, regering och myndigheter på att vi ska bli vassare och vara bättre förberedda.

Datum 24 oktober │ Tid 09:30-10:30│Plats Persontrafik på Stockholmsmässan

Läs mer om seminariet här »
Boka ditt seminaripass idag »