Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Mohamed Mezghani

UITP-basen: ”Kollektivtrafiken måste utvecklas”

Digitalisering, klimatanpassning och alternativa mobilitetssystem är starka trender som påverkar kollektivtrafiken över hela världen.
– Kollektivtrafiken är städernas ryggrad. Men för att förbli det måste den ständigt utvecklas, säger Mohamed Mezghani, generalsekreterare för UITP, som medverkar på Persontrafik.

Som främste representant för det internationella samarbetsorganet UITP, Union Internationale des Transports Publics, med säte i Bryssel, är
Mohamed Mezghani kanske den mest spännande gästen på Persontrafik.

Han medverkar på Persontrafiks första dag, måndag den 22 oktober, i en diskussion om utmaningar och möjligheter inom kollektivtrafiken.
– Jag tänker bland annat ta upp den växande digitaliseringen och uppkomsten av nya aktörer som stör den traditionella marknaden, säger han.
– Jag ser fram emot denna diskussion, eftersom det finns en hel del att säga om framtiden för kollektivtrafiken.

När Mohamed Mezghani beskriver utmaningarna för städernas publika transporter ser han kollektivtrafiken som en ryggrad.
– Men för att förbli den ryggraden måste kollektivtrafiken ständigt utvecklas, framhåller han.
– Samtidigt måste vi vara medvetna om att den blir en av flera mobilitetsalternativ som står till medborgarnas förfogande.

I takt med att olika flexibla och delade lösningar utvecklas minskar den traditionella privatbilismen. Mohamed Mezghanis tror att det leder till en ökad efterfrågan på kollektiva trafiklösningar.
– Jag tror att just komplementariteten blir den framtida modellen. Framstegen är också avgörande om trafiksektorn, i ett globalt perspektiv, ska kunna bekämpa klimatförändringen, säger han.

Han ser digitaliseringen som den tydligaste trenden just nu.
– De offentliga transportaktörerna möter digitaliseringen på alla nivåer: det handlar om att göra verksamheten mer effektiv och tillförlitlig, men också om att förbättra kunskapen om och tjänsterna till sina kunder.
– Vi ser alltfler samarbeten med start up-företag, man utvecklar mer flexibla och anpassade tjänster och utnyttjar den potential Big Data ger.

Det innebär också att det blir allt viktigare för trafikföretagen att skaffa kompetenser som tidigare inte krävts inom kollektivtrafiken, påpekar han. Till exempel för att garantera cybersäkerhet.
– Men jag är övertygad om att kollektivtrafikens intressenter kommer att lyckas med detta och göra digitaliseringen till en framgångsfaktor för deras affärer och deras kunder.

UITP har medlemmar över hela Norden, från operatörer till myndigheter och industri. Och Mohamed Mezghani bedömer den nordiska marknaden som mycket attraktiv för internationella privata operatörer.
– Norden är en av Europas ledande marknader vad gäller kvaliteten på tjänster och kundnöjdhet. Flera innovationer inom vårt område kommer från Norden, både när det gäller teknik och policyfrågor.
– Nordiska städer profilerar sig också som ”gröna städer”, kollektivtrafiken spelar en viktig roll i det avseendet.

Seminarium: Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken
Tid: Måndag 22 oktober kl.13.30 – 14.30
Plats:
Stockholmsmässan, sal T1