Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättreLäs mer om cookies här »

Jarl Eliassen, samordnare

Höga förväntningar på unikt nordiskt möte

Det har aldrig hänt förr: två nordiska konferenser kring kollektivtrafik läggs samtidigt i Sverige – och ihop med Persontrafik.
– Nu får mötesplatsen ett helt nytt format. Det ska bli enormt spännande, säger Jarl Eliassen, samordnare för Nordiskt Lokaltrafikmöte och InformNorden.

Persontrafik och konferenserna InformNorden och Nordiskt Lokaltrafikmöte går alltså samtidigt 22–24 oktober på Stockholmsmässan. Det är unikt.

Nordiskt Lokaltrafikmöte, som samlar de nordiska huvudstädernas kollektivtrafikorganisationer vartannat år, gick under flera decennier som en separat konferens på vårkanten.

InformNorden, ett forum med syftet är att föra samman branschspecialister och industri för att stimulera utvecklingen av IT inom persontrafiken, har sedan bildandet 1998 haft årliga konferenser på hösten.

Jarl Eliassen, tidigare direktör för Trafikanten A/S i Oslo och de senaste fyra åren Nordens representant i UITP, Union Internationale des Transports Publics, förklarar upplägget:

– På Nordiskt Lokaltrafikmöte diskuterar vi de viktigaste framtidsfrågorna för kollektivtrafiken med tyngdpunkt på det nordiska perspektivet.

– Ett exempel är hur vi rullar ut elektriska fordon, det sker ju nu. Vi kan dela våra strategier, våra erfarenheter och stödja varandra.

En huvudfråga under årets möte blir hur man driver en kundinriktad planering och utveckling. Mycket handlar om att jobba med kunderna, understryker Jarl:

– Vårt resande har ju ändrat sig radikalt på senare år. Vi utvecklar produkten för att göra det lättare att resa kollektivt, bland annat med nya tjänster via appar och internet. Och vi kommunicerar med kunderna på ett helt annat sätt.

Stort intresse knyts till en paneldiskussion med alla de nordiska direktörerna.

– Där diskuterar vi vilken roll kollektivtrafikföretagen ska ta i förhållande till nya former av mobilitet, delningstjänster och delningsekonomi, individualiserade transporter och autonoma, självkörande fordon. Frågor som också i hög grad påverkar stadsplaneringen.

20-årsjubilerande InformNorden har en delvis annan inriktning:

– Tanken är att stimulera forskning och utveckling på telematikområdet och stödja ITS-arbetet inom den nordiska kollektivtrafiken. På konferensen delar länderna med sig av erfarenheter, kravställningar och standarder.

För sex år sedan hölls de två konferenserna samtidigt för första gången. Sedan dess har tre ”dubbelkonferenser” hållits: i Reykjavik, Oslo och Helsingfors. Nu blir det alltså fjärde gången, i Stockholm.

– Vi ser stora fördelar, det finns många synergier, säger Jarl Eliassen.

– Deltagarna kommer att känna igen sig: InformNorden ligger som en konferens i konferensen, med sitt traditionella upplägg med korta föredrag och tid för diskussioner i panel och med publiken.

I år kompletteras dessutom konferenserna för första gången med en större mässa, alltså Persontrafik.

– För oss är det förstås jätteintressant, arrangemanget får en ny nivå, säger Jarl Eliassen.

Sammarrangemang