Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

överenskommelse

Här ska nya förare rekryteras

Första mässdagen, måndagen den 22 oktober, arrangerar buss-, tåg- och taxibranschen tillsammans med Arbetsförmedlingen och Yrkesvux en gemensam rekryteringsdag för att sprida kunskap om och intresse för att söka sig till kollektivtrafikbranschen. Liksom de flesta branscher har kollektivtrafikbranschen ett väldigt stort behov av att rekrytera personal. Därför ska arbetssökande matchas med arbetsgivare, samtidigt som karriärmöjligheter och fördelar med yrkena lyfts fram.

– Målgruppen är såväl arbetslösa som de som är intresserade av att byta karriär, berättar Maria Sjölin Karlsson, ansvarig för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

– Behoven av mer personal är större än någonsin och företagen har stora problem att hitta rätt kompetens.

På Branschdagen blir det föredrag om hur arbetsmarknaden i branschen ser ut, hur det är att jobba i branschen och vilka karriärmöjligheter som finns.

– Det är långt ifrån alla som vet att man kan göra karriär inom kollektivtrafikbranschen. Är man exempelvis en duktig bussförare och vill gå vidare kan man till exempel bli trafikledare, gruppledare, utbildare eller trafikplanerare – sådant informerar vi också om, säger Maria Sjölin Karlsson.

De besökare som har med sig ett färdigt CV kommer att kunna lämna det till arbetsgivarna som är på plats. Är man intresserad av att studera på Yrkesvux kan man få hjälp med att fylla i ansökan och de som är arbetslösa kan få tips om vilka vägar de kan gå för att få jobb inom våra olika branscher.

Datum 22 oktober 2018 │Tid 10.00-12.30 │Plats Persontrafik på Stockholmsmässan

Läs mer om seminariet här »

Boka ditt seminariepass idag »